Bilder från visning i bloggen

Se bilder från modevisningen 23 sept på Radisson Gbg