Konst och design mässa Stenungsbaden 12-13 oktober

Välkomna till Konst ochDesign mässan i Stenungsbaden lörd-sönd 12-13 oktober
Jag finns där och många andra duktiga hantverkare. Välkomna.
Butiken stängd lördsg12 oktober.