Köpvillkor

Vi kan inte garantera att kläderna är exakt samma färg som du ser på bilderna. Detta beror på att varje skin är unikt och vissa nyansförändringar kan gälla mellan de olika skinnen. Färgernas nyans kan även förändras lite beroende på datorskärmens inställningar.
Produkterna levereras så fort vi mottagit din betalning om varan finns i lager.
De flesta produkter tillverkas efter beställning och vi reserverar oss då för upp till en månads leveranstid.
Öppet köp gäller [7 dagar vid obruten förpackning].
Alla Ateljé Elizas produkter sys utifrån skinnets förutsättningar och därför blir varje plagg unikt. Sömmar och vissa detaljer hamnar på olika ställen på olika plagg, d.v.s produkten du får behöver inte vara identisk med produkten på bilden i fråga om sömmar och detaljer, modellen blir självklart den samma.
Våra priser kan komma att ändras av omständigheter som inte Ateljé Eliza råder över till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få handla av oss.
Transportskadad försändelse ska anmälas till posten så snart det upptäcks. Obs! Spar emballaget som bevis. Kontakta även oss vid händelse av transportskada. Vi kontrollerar alltid våra varor innan leverans så i händelse av skadad vara så ligger ansvaret hos distributören.
Force Majeure: Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.